Życie jest Naszym Laboratorium: Postępowanie w Przewlekłych Enteropatiach Ze Stanem Marksem, BVSc, PhD

Badanie pilotażowe z udziałem psów z opornym na leczenie IBD, biopsją endoskopową, żywionych przez 10 tygodni komercyjną dietą hydrolizowaną.