CDS Scale PL

Poniższy kwestionariusz ma na celu ocenę możliwych zmian zachowania twojego psa w następstwie procesu starzenia się. Prosimy byś opisywał wyłącznie zmiany zaobserwowane na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy.

Wpatruje się intensywnie w punkt w którym niczego nie widać

Zapomina drogi powrotnej do domu (w znanej okolicy)

Utyka pomiędzy przedmiotami lub meblami

Staje po nieprawidłowej stronie znanych sobie drzwi (od strony zawiasów)

"Nie reaguje na konkretne sygnały, na które dotąd intensywnie odpowiadał (np. dzwonek do drzwi)"

Nie sygnalizuje konieczności wyjścia za potrzebą

Dog

Wędruje po domu w nocy (bez wyraźnej przyczyny), dotąd nie miał takiego zwyczaju

Wokalizuje (szczeka, skomle) w nocy (bez wyraźnej przyczyny), dotąd nie miał takiego zwyczaju

Dog

Nie rozpoznaje znanych sobie ludzi

Nie rozpoznaje znanych sobie zwierząt

Wykazuje więcej oznak agresji i/lub strachu wobec ludzi i/lub innych psów niż dotychczas

Dog

"Brudzi” – oddaje mocz i/lub kał w nowych (niewłaściwych) miejscach (dotychczas tego nie robił)"

Z trudnością odpowiada lub nie odpowiada na wcześniej wyuczone komendy

Dog

Jest mniej aktywny i skory do zabawy niż miał to w zwyczaju

Wykazuje powtarzające się zachowania (ściga swój ogon, łapie niewidoczne muchy itp.)

Snuje się/drepcze bez widocznej przyczyny

Dog

Wykazuje więcej objawów lęku separacyjnego niż wcześniej (główne objawy niepokoju to potrząsanie np. głową, drżenie, dreszcze, nadmierne ślinienie, rozbieganie/ podniecenie/ dreptanie, skamlenie, utrata apetytu)

Dog

REKOMENDACJE DIETETYCZNE*

Po wypełnieniu tego formularza lekarz weterynarii pomoże ci zinterpretować wyniki i dostosuje odpowiednie postępowanie lecznicze i dietetyczne dla twojego psa.

WYNIK CAŁKOWITY:

slider

0 - 7
Normalny proces starzenia się

8 - 40
Umiarkowane zaburzenia poznawcze

41 - 69
Ciężkie zaburzenia poznawcze

Product

ProPlan Neurocare

Product

PURINA® PRO PLAN® - ACTI-PROTECT™ Adult 7+

© 2018 Societé des Produits Nestlé S.A.
*Zmodyfikowano za Landsberg G, Mad’ari A, Zika N 2017. Canine and Feline Dementia. Molecular basis, diagnostic and therapy. Springer International Publishing, Switzerland.
Le Brech, S. et al. 2022. Evaluation of Two Practical Tools to Assess Cognitive Impairment in Aged Dogs. Animals, 12(24), 3538

1CAWEC to organizacja zrzeszająca dyplomantów Europejskiej Szkoły Wyższej Dobrostanu Zwierząt i Medycyny Behawioralnej (European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine). Jest częścią grupy ds. Dobrostanu Zwierząt Wydziału weterynaryjnego na Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).