purina vetcenter image

Koty a szczawian wapnia: strategie terapeutyczne w kamicy dolnych i górnych odcinków dróg moczowych

Kamienie moczowe zawierające szczawian wapnia (CaOx) są powszechne u kotów. Czynniki ryzyka obejmują rasę, płeć oraz dietę. Leczenie kotów z CaOX obejmuje zmiany w diecie i środowisku. Zwiększenie ilości pobieranej z pokarmem wody jest kluczem do zapobiegania nawrotom. Kamica CaOx uznawana jest za trudny i czasem zagrażający życiu problem zdrowotny kotów. Może być stwierdzana incydentalnie i wymagać jedynie okresowego monitorowania w celu oceny postępu chorob. W nawracających przypadkach lub u kotów mocno obciążonych kamieniami można zastosować stenty moczowodowe. Uzasadnione są badania mające na celu ocenę wpływu modyfikacji diety, terapii farmakologicznej, stresu, otyłości oraz Technik chirurgicznych u kotów z kamieniami CaOx górnych i dolnych odcinków dróg moczowych.