purina vetcenter image

Wpływ ograniczenia fosforanów w diecie na wtórną nerkową nadczynność przytarczyc u kotów.

To prospektywne badanie z udziałem kotów z przewlekłą niewydolnością nerek porównywało wpływ stosowania zwykłej bytowej karmy dla dorosłych kotów z dietą o ograniczonej zawartości fosforu i białka (z lub bez dodatku substancji wiążących fosforany) na osoczowe poziomy fosforanów i parathormonu (PTH). 15 kotów przyjmowało karmę terapeutyczną, a pozostałych 8 żywionych było karma bytową. Wyniki pokazały, że stosowanie zmodyfikowanej diety doprowadziło w ciągu 5 miesięcy do istotnych spadków w osoczu poziomów fosforanów i PTH, a jedynie u 2 kotów konieczne było zastosowanie preparatów wiążących fosforany. Euparatyreozę uzyskano u ośmiu kotów. Z kolei u 7 na 8 kotów na dieciebytowej poziom PTH wzrósł.