purina vetcenter image

Wpływ ograniczenia fosforanów w diecie na nerki u kotów z obniżoną liczbą nefronów.

W badaniu tym oceniano korzyści wynikające z ograniczenia podaży fosforu w diecie kotów z niewydolnością nerek. Koty ze zmniejszoną masa narządu żywiono karma o normalnej zawartości fosforu lub karma z ograniczoną ilością fosforu, prze okres do 343 dni. Czynnośc nerek kontrolowano w odstępach dwutygodniowych poprzez oznaczanie azotu mocznika, kreatyniny i klirensu kreatyniny. Wyniki wykazały, że żadna z diet nie powodowała istotnych zmian w czynności nerek w okresie badania. Jednakże, wyniki histologicznego badania nerek kotów wykonanego pośmiertnie wyraźnie podzieliły zwierzeta na dwie grupy. W nerkach kotów żywionych karmą o normalnej zawartości fosforu obecna była mineralizacja, zwłóknienie i naciek komórek jednojądrzastych, podczas gdy u kotów żywionych karmą o obniżonej zawartości fosforu zmiany patologiczne w nerkach były minimalne lub nieobecne