Szukaj

Publikacje
Omówienie definicji, diagnostyki i patofizjologii współistniejącego IBD oraz CKD u kotów. Zawiera także zalecenia dotyczące dietetycznego wsparcia terapii w tych przypadkach oraz długoterminowego monitorowania choroby.
Publikacje
Omówienie definicji, diagnostyki i patofizjologii współistniejącego IBD oraz CKD u psów. Zawiera także zalecenia dotyczące dietetycznego wsparcia terapii w tych przypadkach oraz długoterminowego monitorowania choroby.
Publikacje
Spojrzenie na korelację pomiędzy Dietą a Chorobami jelita grubego.
Publikacje
Spojrzenie na probiotyki i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
Publikacje
Spojrzenie na Probiotyki, mikroorganizmy o potencjalnym korzystnym wpływie na zdrowie.
Publikacje
Analiza testów czynności przewodu pokarmowego oraz metod molekularnych przydatnych klinicznie w diagnostyce i terapii IBD u psów