Szukaj

Publikacje
Omówienie definicji, głównych narzędzi diagnostycznych i patofizjologii zapalenia trzustki u kotów. Omówiona jest również modyfikacja kluczowych składników odżywczych i podstawy dietoterapii tych przypadków, a także elementy edukacji właścicicieli i zasady długotrwałego monitorowania tych pacjentów.
Publikacje
Omówienie definicji, głównych narzędzi diagnostycznych i patofizjologii zapalenia trzustki u psów. Omówiona jest również modyfikacja kluczowych składników odżywczych i podstawy dietoterapii tych przypadków. Ponieważ bardzo ważnym aspektem jest edukacja właścicieli, zawarte są jej najważniejsze elementy.