purina vetcenter image

Analiza 451891 psich i kocich kamieni moczowych oraz czopów z cewki moczowej kotów z okresu od 1981 do 2007 z perspektywy Urolith Center w Minesocie.

Artykuł ten podsumowuje wyniki analizy 350803 kamieni moczowych pochodzących od psów, 94778 kamieni moczowych pochodzących od kotów oraz 6310 czopów z cewki moczowej pochodzących od kotow, przesłanych do MUC w okresie między 1981 a 2007. Analizuje epidemiologię kamicy moczowej.