purina vetcenter image

Badanie Nestle PURINA® wykazało, że wartości RSS i APR są doskonałymi prognostykami kinetyki rozpusczania kamieni struwitowych w moczu kotów

Badanie to wykazało, że wartości RSS i APR są doskonałymi prognostykami kinetyki rozpusczania kamieni struwitowych w moczu kotów i pozwalają na klasyfikowanie próbek moczu jako nienasyconych, metastabilnych lub przesyconych. W badaniu oceniono in vitro reakcję kamieni struwitowych na mocz nienasycony.