purina vetcenter image

Biegunka z Jelita Grubego- Koty

Omówienie definicji, głównych narzędzi diagnostycznych i patofizjologii biegunki z jelita grubego u psów. Omawia także zasady prawidłowego żywienia, których należy przestrzegać u tych pacjentów, elementy edukacji klientów i długotrwałe monitorowanie choroby.