purina vetcenter image

Chylothorax- Koty

Omówienie definicji, diagnostyki i patofizjologii gromadzenia chłonki w Jamie opłucnowej u kotów. Zawiera także zalecenia dotyczące dietetycznego wsparcia terapii w tych przypadkach oraz długoterminowego monitorowania choroby.