purina vetcenter image

Częstość występowania i przyczyny nadwrażliwości pokarmowej u kotów z przewlekłym świądem, wymiotami lub biegunką.

W badaniu tym analizowano częstotliwość występowania nadwrażliwości pokarmowej u kotów konsultowanych z powodu wystąpienia świądu, przewlekłych wymiotów lub biegunki oraz składniki, które mogą być odpowiedzialne za tę nadwrażliwość.