purina vetcenter image

Czy u kotów z przewlekłą biegunką korzystne jest stosowanie diety niskotłuszczowej?

W badaniu tym oceniano role tłuszczu pokarmowego u 60 kotów z lecznic świadczących podstawową opiekę, z przewlekłą nieswoistą biegunką. Wyeliminowano podejrzenie pasożytów jelitowych, chorób zakaźnych i przyczyn leżących poza przewodem pokarmowym. Do oceny biegunki przez właścicieli wykorzystano skalę oceny jakości kału (zero= wodnisty, 100= bardzo twardy) na wstępie oraz codziennie po losowym przydzieleniu do grupy z wysokotłuszczową (H= 23.2%) lub niskotłuszczową (L=10.5%) dietą jako jedyną terapią przez okres 6 tygodni. Dwadzieścia osiem kotów na diecie H i 27 kotów na diecie L ukończyło badanie. Terapia dietetyczna spowodowała poprawę oceny jakości kału w ciągu pierwszego tygodnia, ogólną poprawę jakości kału o nie mniej niż 25% oraz zmniejszenie częstotliwości defekacji. Jednakże, nie było róznic pomiędzy dietami, co sugeruje, że poziom tłuszczu w diecie nie ma znaczenia w terapii przewlekłej biegunki kotów.