purina vetcenter image

Dieta a choroby jelita grubego u psów i kotów.

Artykuł ten analizuje korelację pomiędzy dietą a chorobami jelita grubego, takimi jak zapalenie okrężnicy u psów i kotów. Wydaje się, że w rozwój zapalenia okrężnicy zaangażowana jest odpowiedź na antygeny obecne w świetle narządu. Jednakże, 10% psów z klinicznymi objawami zapalenia okrężnicy ma czynnościową biegunkę związaną z czynnikami stresogennymi. Zasadne jest u tych psów leczenie objawowe. Diety z nowym źródłem białka, fermentowalnym włóknem i PUFA wydają się być bardzo cenne w terapii tych zaburzeń.