purina vetcenter image

Dietoterapia przewlekłej niewydolności nerek u kotów: gdzie jesteśmy dziś? Dokąd zmierzamy?

Artykuł ten jest analizą optymalnej modyfikacji diety dla kotów z przewlekłą niewydolnością nerek. Modyfikacje formulacji diety u tych kotów mają na celu ograniczenie klinicznych objawów choroby. Zalecane zmiany w formule karmy dla kotów z przewlekłą niewydolnością nerek obejmują zmniejszoną ilość białka, fosforu i sodu oraz zwiększoną zawartość potasu, jak również neutralne pH. Ostatnie badania kliniczne potwierdzają korzyści płynące z modyfikacji diety u kotów z przewlekłą niewydolnościa nerek.