purina vetcenter image

Insuliooporność u Kotów: Nie Wszystkie Tkanki są Równe Sobie

Artykuł ten analizuje potencjalne negatywne skutki insulinooporności, takie jak zespół metaboliczny. Zespół ten obejmuje otyłość brzuszną, podwyższone ciśnienie krwi, nietolerancję glukozy, stany prozapalne i protrombotyczne. Cukrzyca typu 2 wydaje się być wynikiem dekompensacji tolerancji glukozy.