purina vetcenter image

Korzyści płynące ze stosowania diety Feline EN St/Ox Gastrointestinal I produktu FortiFlora® w skutecznej terapii ostrej biegunki wywołanej antybiotykoterapią.

Przypadek ten demonstruje korzyści z zastosowania diety PURINA® PRO PLAN® Feline EN St/Ox Gastrointestinal wraz z suplementem probiotycznym FortiFlora® w dietoterapii ostrej biegunki u dwumiesięcznego kocięcia.