purina vetcenter image

Mikrobiom Kału Kotów ze Spontanicznie Występującą Przewlekłą Biegunką

Metagenomika to analiza całych populacji drobnoustrojów. Mozliwość wykonania takich analiz, jak poprzez pirosekwencjonowanie 454, mogłaby prowadzić do znacznie pełniejszego zrozumienia mikrobiomu jelitowego i mogłaby być stosowana jako wsparcie w opracowywaniu skutecznych terapii dietetycznych i produktów mających pomóc w utrzymaniu zdrowia i dobrostanu zarówno u ludzi 1-4, jak i zwierząt towarzyszących 5-7 Coraz szerzej uznawany jest fakt, że mikroflora jelitowa ma silny wpływ na zdrowie kotów i psów 8 i że populacja mikrobiomu jelitowego może ulegać zmianom w chorobach przewodu pokarmowego4-10 Wcześniejsze badania potwierdziły zmiany w mikroflorze jelitowej u kotów z zaburzeniami pokarmowymi 11, 12 Populacje drobnoustrojów mogą być analizowane w wielu próbkach kału równocześnie w oparciu o sekwencję s16 rDNA z wykorzystaniem pirosekwencjonowania 454 ze starterami dla amplifikacji poszczególnych sekwencji 16s dla barkodingu.