purina vetcenter image

Ocena przydatności dwóch diet w dietoterapii kotów ze spontanicznie występującą przewlekłą biegunką.

W badaniu tym oceniano jaki efekt może wywierać dieta u kotów z przewlekłą nieswoistą biegunką. Koty otrzymywały wysoce strawną dietę o umiarkowanej ilości węglowodanów albo wysoce strawną dietę bogatą w białko ale o niskiej zawartości węglowodanów. Ocena jakości kału poprawiła sie u 71% kotów, bez względu na stosowaną dietę, co sugeruje przydatność dietoterapii u kotów z przewlekłą biegunką.