purina vetcenter image

Określanie Zapotrzebowania na Białko: Bilans Azotowy czy Beztluszczowa Masa Ciała

Koncepcja, według której komponenty organizmu podlegają stałej wymianie istnieje od 6 wieku p.n.e., a zgodnie z nią struktura organizmu jest ciągle burzona i zastępowana przez nowe struktury i substancje pozyskiwane z pokarmu.1 Obecnie wiemy, że jest ona adekwatna do białek organizmu i koncepcji obrotu białka. Obrót białka odnosi się do katabolizmu i syntezy endogennych białek.1 W określonych granicach ten dynamiczny proces jest adaptowalny do dostepności aminokwasów do syntezy białek, stąd wpływ na niego ma odpowiednia podaż białka w diecie, jak również rezerwuar białka w postaci beztłuszczowej masy ciała (LBM).2 Artykuł ten dotyczy właściwych ilości białka w diecie dorosłych kotów i tego jak ją najlepiej zmierzyć.