Poprawa Funkcji Poznawczych Poprzez Dietę u Kotów header image

Poprawa Funkcji Poznawczych Poprzez Dietę u Kotów

Artykuł ten podsumowuje badanie analizujące korzystne działanie kombinacji składników odżywczych na funkcje poznawcze u kotów w średnim wieku i starszych. Koty poddawano 4 testom w ciągu roku, a te żywione dietą badaną osiągały lepsze wyniki w porównaniu z grupą kontrolną.