purina vetcenter image

Porównanie i Różnice Pomiędzy Hepatopatiami Stłuszczeniowymi u Ludzi i Zwierząt Towarzyszących: NAFLD/NASH a Stłuszczenie Wątroby Kotów

Artykuł ten porównuje stłuszczenie wątroby kotów z analogicznymi jednostkami chorobowymi u człowieka, takimi jak niealkoholowe stłuszczenie wątroby, a także zmiany metaboliczne u otyłych kotów z tymi u kotów ze stłuszczeniem wątroby.