purina vetcenter image

Probiotyki w praktyce weterynaryjnej

Artykuł ten omawia definicję probiotyku, sposób w jaki naturalnie są one pozyskiwane, jakie gatunki dominują, jak dieta wpływa na tę populację, oraz różnice pomiędzy mikroflorą ludzką, a zwierzęcą, jak również swoiste profile cytokin będące wynikiem interakcji organizmów probiotycznych z gospodarzem.