purina vetcenter image

Przeciwdziałanie Związanym z Wiekiem Zmianom w Układzie Pokarmowym Kotów

Spadek masy ciała jest powszechny u kotów w wieku powyżej 11 lat. Spora liczba takich kotów nie wykazuje oczywistych objawów choroby. Dane dotyczące strawności z dużej populacji kotów utrzymywanych w róźnych grupach pokazały, że około 30% kotów starszych niż 11 lat miało uposledzoną zdolność trawienia pokarmów, w szczególności tłuszczów i białek. Istnieje istotna negatywna korelacja pomiędzy wiekiem i strawnością substancji odżywczych u starszych kotów. Zmniejszona strawność składników pokarmowych w długim okresie może prowadzić do negatywnego bilansu energetycznego i azotowego. Może przyczyniać się to do utraty wagi i beztłuszczowej masy ciała. Dane pokazują również, że zmniejszenie strawności może prowadzić do istotnego spadku poziomu krążących kluczowych składników odżywczych, takich jak witaminy E i B12. Ważne jest, aby monitorować masę ciała starszych kotów. Jeśli stwierdzi się jej spadek, kluczowe jest zastosowanie wysoce smakowitej, strawnej, wysokoenergetycznej karmy.