purina vetcenter image

Przewlekła niewydolność nerek u psów i kotów.

Przewlekła niewydolność nerek jest bardzo powszechna u zwierząt towarzyszących. Choroba ma charakter postępujący, ale modyfikacja diety i terapia farmakologiczna poprawiają długość i jakość życia. Terpia składa się z zapewnienia wsparcia dietetycznego, zwalczania hipokalemii i kwasicy metabolicznej, ograniczania białkomoczu, utrzymywania nawodnienia, ograniczania retencji toksyn (np związków azotu), unikania innych czynników działających uszkadzająco na nerki, zwalczania niedokrwistości, minimalizowania wtórnej nadczynności przytarczyc i hiperfosfatemii oraz redukowania nadciśnienia, jeżeli występuje. Niezbędne jest regularne monitorowanie pacjenta, gdyż choroba ma z natury charakter postępujący.