purina vetcenter image

Relacje człowiek-zwierzę u właścicieli kotów o prawidłowej masie ciała oraz z nadwagą.

Artykuł ten ocenia relacje pomiędzy ludźmi a kotami związane z opieką i karmieniem tych drugich i jak wpływają one na stosowanie się właścicieli do wytycznych programów odchudzania kotów. Stosowanie się właścicieli do zaleceń można poprawić poprzez podejści epsychologiczne.