purina vetcenter image

Retrospektywna analiza czasu przeżycia kotów z nabytą przewlekłą niewydolnościa nerek żywionych różnymi dietami komercyjnymi.

Artykuł ten analizuje czasy przeżycia 321 kotów z niewydolnością nerek karmionych różnymi dietami. Średni czas przeżycia 175 kotów na konwencjonalnej diecie wynosił 7 miesięcy, w porównaniu z 16 miesiącami u kotów na dietach leczniczych. Chociaż skład diet leczniczych był porównywalny, najbardziej efektywna z nich (średni czas przeżycia 23 miesiące) miała bardzo wysoką zawartość kwasu eikozapentaenowego.