purina vetcenter image

Spadek Kluczowych Rezerw Fizjologicznych u Kotów: Konsekwencje i Śmiertelność

Dorosłe koty w czasie swojego życia podlegają zmianom masy ciała i rezerw tkankowych. Zmiany te są przewidywalnymi trendami, które wyznaczają odrębne etapy życia: dorosłość (1 do 7 lat), dojrzałość (7 do 12 lat) i wiek podeszły (powyżej 12 lat). W okresie dorosłości koty zwiększają masę ciała powoli, po czym przechodzą w okres dojrzały, w którym wysokie jest ryzyko otyłości. W okresie starczym u kotów ma miejsce postępująca utrata wagi oraz rezerwy tłuszczowej i tkanek beztłuszczowych. Zebrane dane pokazują, że koty o większej długości życia miały w okresie dojrzałym niższy wskaźnik kondycji ciała, niż średnia dla populacji. Strategia dla długiego życia powina skupiać się na idealnej masie ciała idostarczaniu żywienia, które ewoluuje, aby odpowiadać na specyficzne zmiany związane z poszczegolnymi etapami życia.