purina vetcenter image

Stres oksydacyjny a wrodzona odporność u kocich pacjentow z cukrzycą: Rola żywienia.

W badaniu tym analizowano żywienie i stres oksydacyjny oraz wrodzoną odporność u 15 kocich pacjentów z cukrzycą (DM), oraz u 20 kotów z grupy kontrolnej, żywionych karmą Purina DM przez 8 tygodni. Pomiaru stresu oksydacyjnego i funkcji neutrofili dokonano przed i po próbie pokarmowej. Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) była istotnie niższa u kotów z DM, w porównaniu z grupa kontrolną, potwierdzając wyższy poziom stresu oksydacyjnego u tych pierwszych. Aktywność peroksydazy glutationowej, enzyme antyoksydacyjnego, w surowicy wzrosła w obu grupach po 8 tygodniach próby pokarmowej. Inne parametry pozostawały stabilne w czasie badania i bez różnic pomiędzy grupami. Obserwacje te sugerują zasadność suplementacji antyoksydantow u kotów z DM.