purina vetcenter image

Wplyw ograniczenia białka i kalorii w diecie u klinicznie zdrowych kotów z chirurgicznie wywołaną przewlekłą niewydolnościa nerek.

W badaniu tym porównano wplyw podawania wysokobiałkowej (HP) i niskobiałkowej (LP) diety zdrowym kotom oraz kotom z chirurgicznie wywołaną przewlekłą niewydolnością nerek. Wyniki pokazały, że koty żywione dietą LP miały obniżone stężenia azotu mocznika w surowicy, pomimo niższego współczynnika przesączania kłębuszkowego. Koty żywione dietą HP pobierały istotnie więcej kalorii i co za tym idzie, ważyły więcej, niż koty na diecie LP, prawdopodobnie wskutek większej atrakcyjności smakowej. W wyniku mniejszego spozycia kalorii u kotów na diecie LP, koty te miały ograniczoną podaż białka i energii w stosunku do grupy z dietą HP. Średnia wartość hematokrytu i średnie stężenie albumin były istotnie niższe w grupie kontrolnej oraz u kotów z CRF żywionych dietą LP w porównaniu z grupą kontrolną i kotami z CRF żywionymi dietą HP.