Zaburzenia Poznawcze u Kotów: Ocena Kliniczna i Leczenie header image

Zaburzenia Poznawcze u Kotów: Ocena Kliniczna i Leczenie

- Rosnąca liczba kotów dożywa późnego wieku i często wykazuje zmiany behawioralne.- Zglaszane zmiany behawioralne najczęściej dotyczą załatwiania potrzeb fizjologicznych poza kuwetą oraz głośnej wokalizacji w nocy.-Najbardziej typowymi przyczynami tych problemów są zespół zaburzeń poznawczych (CDS), zwyrodnieniowa choroba stawów, nadciśnienie tętnicze (często wtórnie do przewlekłej niewydolności nerek lub nadczynności tarczycy), nadczynność tarczycy (także bez nadciśnienia), głuchota i guzy mózgu.- U prawie jednej trzeciej kotów w wieku od 11 do 14 lat rozwija się przynajmniej jedno geriatryczne zaburzenie behawioralne, które wydaje się być związane z CDS, a częstotliwość wzrasta do ponad 50 procent u kotów w wieku 15 lat i starszych.