purina vetcenter image

Żywienie w okresie intensywnej opieki medycznej- Stłuszczenie Wątroby u Kotów

Omówienie definicji, głównych narzędzi diagnostycznych i patofizjologii stłuszczenia wątroby u kotów. Zawiera także zalecenia dotyczące dietetycznego wsparcia tych przypadków oraz ich długoterminowego monitorowania.