purina vetcenter image

Adaptacja do Nowej Diety Podczas Udomawiania Psa: Konsekwencje dla Procesu Udomawiania i Zdrowia Psów

Artykuł ten analizuje adaptację pokarmową psów, która wyewoluowała od ich wilczych przodków, z wykorzystaniem porównania genomów, które pozwoliło zidentyfikować 3 geny zaangażowane w trawienie skrobi. Adaptacja z diety w przeważającej mierze mięsożernej do dość bogatej w skrobię towarzyszyła procesowi udomowienia.