purina vetcenter image

Suplementacja Diety Siarą Bydlęcą Wpływa na Funkcje Układu Immunologicznego Psów

Dobrze wiemy, że nowonarodzone zwierzęta potrzebują siary i że wzrasta zainteresowania systemowymi efektami spożycia siary bydlęcej (BC) u dorosłych ludzi. Jednakże, brakuje doniesień na temat metodycznej oceny wpływu siary na czynność układu odpornościowego u psów. Stąd, celem tego badania była ocena wpływu dietetycznej suplementacji siary bydlęcej na odpowiedź immunologiczną u psów. W badaniu wzięły udział dwadzieścia cztery psy o średniej wieku 2.5 roku, losowo przydzielone do jednej z dwóch grup. Podczas fazy wstępnej badania trwającej osiem tygodni, obydwie grupy żywiono pełnoporcjową dietą i na koniec zaszczepiono szczepionką przeciwko wirusowi nosówki psów (CDV). W kolejnej fazie badania, trwającej czterdzieści tygodni, grupa “badana” została przestawiona na dietę wzbogaconą o 0.1% poddanej suszeniu rozpyłowemu siary bydlęcej, podczas gdy “grupa kontrolna” pozostawała na diecie początkowej. Do oceny odpowiedzi psów na szczepionkę przeciwko CDV wykorzystano poziomy poszczepiennych przeciwciał klasy IgG w osoczu. Poziomy IgA w kale pozwoliły ocenić odpowiedź tkanki limfatycznej związanej ze śluzówką jelit, a elektroforezę w gradiencie temperatury wykorzystano do oceny mikrobiomu jelitowego. Wyniki pokazały, że psy w grupie badanej w porównaniu z psami z grupy kontrolnej miały: istotnie silniejszą odpowiedź na szczepienie; wyższe poziomy IgA w kale i istotnie zwiększone zróżnicowanie i stabilność mikroflory przewodu pokarmowego. Wniosek płynący z tego badania jest taki, że wykorzystanie siary bydlęcej jako suplementu pokarmowego istotnie wpływa na odpowiedź imunologiczną u psów.