purina vetcenter image

Skutki Stosowania Kwasów Tłuszczowych Omega-3 w Diecie Psów

Istnieją dowody sugerujące, że długołańcuchowe kwasy tluszczowe omega-3 obecne w oleju rybim i innych morskich źródłach mogą zmieniać przebieg reakcji zapalnej i odpowiedzi immunologicznej u psów. W artykule tym przedstawione są wyniki dotyczące zdolności psów do metabolizowania kwasów tłuszczowych omega-3 i ich wpływu na stan skóry i sierści, na przebieg reakcji zapalnej oraz na rozwój układu nerwowego szczeniąt.