purina vetcenter image

Adiponektyna: Dlaczego Psy są Inne

W badaniu tym analizowano rolę adiponektyny w zmianach wrażliwości na insulinę wywołanych otyłością u psów w porównaniu z ludźmi. Do badania włączono 104 psy. Brak różnic pomiędzy samicami a samcami oraz pomiędzy psami otyłymi a szczupłymi odróżnia wyniki uzyskane u psów od obserwacji u ludzi.