purina vetcenter image

Analiza Przypadku Purina Nr AO1

Ta analiza przypadku ilustruje korzystne działanie formuły of Purina Pro Plan Veterinary Diets DM Diabetes Management u 12-letniej nierasowej suki z cukrzycą i wielomoczem jako głównymi zgłaszanymi problemami.