purina vetcenter image

Bezpieczeństwo Produktu i Przypadki Wycofania Karm dla Zwierząt

Chociaż karmy dla zwierząt są ogólnie bezpieczne, incydentalne zanieczyszczenia prowadziły do ich wycofywania. Komercyjne karmy i pasze dla zwierząt stanowiły <10% wszystkich przypadków wycofania produktów spożywczych w 2011 i 2012. Nieco ponad połowa tych przypadków wycofania była spowodowana zanieczyszczeniem chemicznym, błędami w formulacji lub obcym materiałem. Pozostałe były skutkiem kontaminacji bakteriami Salmonella. Jedenaście przypadków wycofania komercyjnych karm dla zwierząt w Usa pomiędzy 1996 a 2010 dotyczyło chemicznego zanieczyszczenia i nieprawidłowej formulacji. W rezultacie tych przypadków wycofania, nasileniu uległy nadzór rządowy nad wytwórcami komercyjnych karm dla zwierząt oraz producentami żywności dla ludzi, nadzór nad produkcją oraz świadomość wśród lekarzy i właścicieli zwierząt.