purina vetcenter image

Bezpieczeństwo w żywieniu psów: białko pokarmowe.

Artykuł ten bada zagrożenia związane z niedoborem lub nadmiarem białka w diecie. Niedobór zwiększa zachorowalność i śmiertelność poprzez wolniejszy obrót białek i zmniejszenie beztłuszczowej masy ciała. Jego unikanie polega na dostarczaniu trzykrotnie większej ilości białka, niż konieczna do utrzymania rownowagi azotowej, jest to wskaźnik definiujący minimalne zapotrzebowanie na białko psa dorosłego. Zdrowe starsze psy z reguły potrzebują 50% więcej białka i powinny być żywione karma zawierającą przynajmniej 7g białka/ 100 kcal ME. Badania z udziałem psów z przewlekłą niewydolnością nerek i bez tego schorzenia potwierdzają, że nadmiar białka nie wpływa niekorzystnie na nerki, chociaż diety o ograniczonnej zawartości fosforu i białka działają klinicznie korzystnie u zwierząt z już obecną przewlekłą niewydolnością nerek