purina vetcenter image

Biegunka z Jelita Cienkiego- Psy

Omówienie definicji, głównych narzędzi diagnostycznych i patofizjologii biegunki z jelita cienkiego u psów. Omawia także zasady prawidłowego żywienia, których należy przestrzegać u tych pacjentów, elementy edukacji klientów i długotrwałe monitorowanie choroby.