purina vetcenter image

Cukrzyca- Psy

Omówienie definicji, głównych narzędzi diagnostycznych i patofizjologii cukrzycy u psów. Omawia także zasady prawidłowego zywienia, których należy przestrzegać u tych pacjentów, elementy edukacji klientów i długotrwałe monitorowanie choroby.