purina vetcenter image

Diagnostyka Kliniczna i Leczenie Ostrego Zapalenia Trzustki Psów

Ostre zapalenie trzustki u psów nadalstanowi wyzwanie, z wieloma pytaniami dotyczącymi optymalnych kryteriów diagnostycznych i opcji leczenia pozostającymi bez odpowiedzi. Testy diagnostyczne o wysokiej czułości dają dużą możliwośc wykrycia choroby. Wysoka czułość wiąże się z niskim odsetkiem wyników fałszywie dodatnich. Swoistość testu oznacza jego zdolność do odróznienia choroby od innych czynników. Wysoka swoistość związana jest z niskim odsetkiem wyników fałszywie dodatnich. Artykuł ten omawia najnowsze doniesienia z obszaru diagnostyki i pewne obszary terapii, w których korzystne będą dalsze badania.