purina vetcenter image

Dlaczego Martwić się Cukrzycą: Wstęp

Artykuł ten zawiera przegląd efektów jakie wywiera otyłość na ludzi i zwierzęta. Problem otyłości u ludzi narasta (szacuje się 86.3% osób otyłych w populacji USA w 2030), narasta także problem związanych z nią zaburzeń (cukrzycy, chorób wątroby, chorób układu krążenia itp.), a wraz z nimi, koszty opieki zdrowotnej. To samo można powiedzieć w odniesieniu do zwierząt. Jest to narastający problem zdrowotny dla nich i zwiększone koszty dla ich właścicieli.