purina vetcenter image

Dlaczego Właściciele Przekarmiają Zwierzęta: Perspektywa Samokontroli

Artykuł dotyczy tego jak badania nad psychologią samokontroli mogą pomóc w zrozumieniu zjawiska przekarmiania zwierząt przez ich właścicieli. Proponuje także możliwe rozwiązania.