purina vetcenter image

Długoterminowy Wpływ na Zdrowie Sterylizacji i Kastracji u Psów

Artykuł ten analizuje długoterminowe efekty kastracji i starylizacji u psów I kotow, w tym dobrze poznane korzyści oraz potencjalne problemy, takie jak nietrzymanie moczu, nowotwory, czy zaburzenia kostno-szkieletowe.