purina vetcenter image

Enteropatia Białkogubna: Początek Końca?

Jelitowa utrata białka jest oznaką zaburzenia funkcji trawiennej, która często jest wynikiem ciężkich ostrych lub przewlekłych zmian zapalnych lub zakłócenia wchłaniania limfy i jej jelitowego przepływu. Wczesne rozpoznanie tego zaburzenia i identyfikacja przyczyny są ważne. Konieczne jest metodyczna diagnostyka w celu wykluczenia inych przyczyn hipoproteinemii oraz identyfikacji leżącej u jej podstaw choroby jelit. Znacząca hypoalbuminemia (albumin w surowicy < 20g/l) jest negatywnym czynnikiem prognostycznym w przewlekłych idiopatycznych enteropatiach psów. Leczenie enteropatii białkogubnej skupia się na optymalizacji diety oraz terapii podstawowej choroby jelit. Ostre wsparcie onkotyczne może być konieczne u zwierząt z ciężką panhipoproteinemią.