purina vetcenter image

Epilepsja- więcej niż drgawki: przegląd wpływu padaczki i zaburzeń współistniejących na zdrowotną jakośc życia psów

Artykuł ten omawia problemy jakości życia (QoL) psich pacjentów z padaczką. Analizuje badania przeprowadzone pod kątem problemów QoL w padaczce u ludzi- szczególnie jej wpływu na zdrowie fizyczne, psychiczne oraz funkcje poznawcze. Podsumowuje także obecną wiedzę dotyczącą padaczki psów- identyfikuje ewentualne zagrożenia dla QoL, ponieważ niewiele obecnie wiadomo o neurobehawioralnym, emocjonalnym i kognitywnym wpływie padaczki u dotkniętych nią psów. Właściciele psów z padaczką znani są z przedkładania QoL ich psów nad częstotliwość występowania napadów, a autorzy zamieszczają spostrzeżenie, że interwencje terapeutyczne stanowią delikatną równowagę pomiędzy potencjalnymi korzyściami i szkodami dla pacjenta.