Epileptogeneza a zwierzęta towarzyszące header image

Epileptogeneza a zwierzęta towarzyszące

Artykuł ten omawia epileptogenezę- proces, na drodze którego prawidłowo funkcjonujący mózg staje się mózgiem epileptycznym. Wyrożnia się 3 oddzielne fazy epileptogenezy- faza latentna (zanim wystapią napady), faza występowania nawracających napadów i (u około 30% pacjentów) rozwój fazy padaczki opornej na leczenie. Lekarzowi małych zwierząt poznanie najnowszych doniesień dotyczących patofizjologii fazy latentnej pomoże w zrozumieniu ewentualnych obszarów docelowych dla przyszłych terapii, aby raczej zapobiegać padaczce, niż jedynie objawowo leczyć nawracające napady. Główne obszary obecnych badan nad fazą latentną obejmują procesy neurodegeneracyjne, neurogenezę, kiełkowanie aksonów, aktywację komórek gleju, naciek komórek zapalnych, angiogenezę i subkliniczne zmiany kanałów jonowych bramkowanych ligandem i receptorem.