purina vetcenter image

Etiopatogeneza GDV u Psów: Interpretacja Dowodów przez Dietetyka

Ostateczne zrozumienie etiopatogenezy rozszerzenia i skrętu żołądka u psów, okreslanego również mianem wzdęcia, pozostaje nieosiągalne. Choć jako czynnik sprawczy teoretycznie wskazywano komercyjną suchą karmę, jest niewiele dowodów potwierdzających, że forma lub skład karmy może mieć istotny wpływ na ryzyko. Karmienie psów z grupy ryzyka wielokrotnie w ciągu dnia może dawać pewien efekt profilaktyczny, ale zapobiegawcza gastropeksja jest prawdopodobnie najskuteczniejszym środkiem ograniczającym ryzyko.