purina vetcenter image

FDG-PET u zdrowych i chorych na padaczkę psów Lagotto Romagnolo i związane z wiekiem zmiany w wychwycie glukozy przez mózg.

To prospektywne badanie przeprowadzono w celu stwierdzenia czy młodociane i dorosłe psy z ogniskową padaczką wykazują nieprawidłowości w mózgowym wychwycie glukozy w fazie przednapadowej i czy wychwyt ten zmienia się wraz z wiekiem. 2-[18F] fluoro-2-deoksy-D-glukoza (FDG) jest szeroko stosowana jako znacznik w badaniu PET w padaczce u ludzi w celu identyfikacji ogniska padaczkorodnego i została wykorzystana w tym badaniu u sześciu psów rasy Lagotto Romagnolo z padaczką młodzieńczą, dwóch psów z padaczką typu dorosłego i pięciu psów stanowiących grupę kontrolną. U psów wykonano również elektroencefalografię (EEG). Analiza wizualna ujawniła przednapadową obecność obszarów hipometabolicznych u pięciu z sześciu psów z młodzieńczą padaczką. Zmiany w EEG wystąpiły u trzech spośród tych psów. U dorosłych psów nie zaobserowano zmian hipometabolicznych.